NOU! Sesiunea de depuneri pentru anul 2017 începe miercuri 3 mai 2017!

Instalarea tinerilor fermieri - 50000 euroPNDR 2014-2020  

Sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Prin sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul PNDR 2014-2020, tinerii care au vârsta intre 18-40 de ani, care vor sa devina fermieri, pot accesa fonduri nerambursabile, in valoare de maxim 50.000 de euro, 100% nerambursabili.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

– 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO

– 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Adochitei Adrian Daniel PFA – consultant autorizat accesare fonduri nerambursabile, a pregătit un rezumat al condițiilor minime impuse, pentru accesarea acestui program de finanțare.

REZUMAT CONDIȚII PENTRU TINERII FERMIERI :

1. Trebuie să ai vârsta cuprinsă între 18-40 de ani împliniți la data depunerii cererii de finanțare.

2. Trebuie să ai deja o exploatație agricolă/fermă sau să dacă nu ai, trebuie preluată o exploatație, apoi trebuie întocmit un plan de afaceri pentru solicitarea finanțării.

3. Exploatația agricolă deținută/preluată trebuie să aibă dimensiunea economică cuprinsă între minim 12000 SO si maxim 50.000 SO. (SO – Standard Output – Valoarea Producţiei Standard ) și să fie înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA. Calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de Finanțare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului.  (Lista coeficienților o puteti consulta accesand acest link:  lista coeficienti de calcul SO )

Modul de calcul al dimensiunii economice a exploateției se face astfel: se înmulțesc componentele existente în exploatatie/ferma (suprafețe cultivate, efective de animale) cu coeficientul de producție standard corespunzator fiecarui tip de cultura, repectiv fiecarei specii de animale.

De exemplu, pentru a exemplifica cum se calculeaza dimensiunea exploatatiei si cam ce ar trebui sa detii in exploatatie ca sa obtii acel minim de 12000 SO, prezentam următoarele exemple:

1 ha de cartofi = 3120,62 SO, deci pentru a indeplini conditia de minim 12000 SO, ar trebui ca in exploatatie sa avem cultivate 4 ha de cartofi – adica 4 x 3120,62 = 12482,48 SO sau, alt exemplu

1 vaca de lapte = 1033,43 SO, deci ca sa atingem acel 12000 SO, ar trebui sa avem, de exemplu  5 vaci de lapte deci 5x 1033,43 = 5167,15 SO si 2,2 ha cartofi x 3120,62 = 6865,364 SO , si deci in total aduna vacile de lapte 5156,15 +  6865,364 din cartofi = 12021,514 SO, deci devenim eligibil pentru a solicta finantare.

Acestea de mai sus sunt doar cateva exemple al modului de calcul, nu este obligatoriu sa aveti cartofi sau vaci, puteti avea doar vaci (12 vaci pt a face 12000 SO) sau puteti avea numai cartofi, sau grau, porumb, soia, legume, etc, sau din mai multe tipuri de culturi sau specii de animale, astfel incat cumumlat sa insumeze 12000 SO.

4. Trebuie să te înregistrezi la Registrul Comerțului cel puțin ca Persoană Fizică Autorizată (PFA). Peroanele fizice neautorizate NU pot solicita finanțare pe sub-măsura 6.1.

5. Tânărul care va deveni șeful exploatației trebuie să aibă studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;  sau dacă nu are trebuie să își ia angajamentul că va urma un curs pe domeniul respectiv în maxim 33 de luni de la aprobarea finanțării.

6. PFA, sau firma trebuie să fie înregistrată la Registrul Comerțului cu maximum 24 de luni înainte de depunerea cererii de finanțare.

7. PFA sau firma care solicită finanțare nu trebuie să fi beneficiat în trecut de alte programe de finanțare pentru activități agricole/zootehnice.

8. Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social  în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri, aceasta fiind o precondiţie a gestionării eficiente a planului de afaceri;

9. Tânărul fermier trebuie să asigure îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației (comercializare a producției proprii de minim 20% din valoare tranșei I de finanțare ). Deci exploatația trebuie să fie productivă și să valorifice (vândă) producția în valoare egală cu minim 20% din cei 75% primiți la semnarea contractului de finanțare.

9. Banii pimiți pot fi între 40.000 de euro – 50.000 de euro. Banii se vor primi în 2 tranșe:

– 75% la semnarea contractului de finanțare

– 25% se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 3 ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la încheierea contractului  de finanțare.

10. ATENȚIE! Dacă planul de afaceri nu este respectat, tranșa a doua de 25% nu se va mai acorda, ba mai mult se solicită și returnarea fondurilor primite până atunci, în raport procentual cu nerealizările din planul de afaceri.

Vezi toate conditiile, detaliile si etapele pentru accesarea fondurilor pentru tineri fermieri  –  AICIGhidul solicitantului și toate anexele acestuia le găsiți accesând website-ul programului.

Sursa: AFIR