Fonduri nerambursabile 2019

În propunerea de buget a Guvernului României, pentru 2019 au fost alocate fonduri și pentru programele naționale, multi-anuale, care urmează să fie lansate și în acest an, deci este vorba de programe naționale care au existat și în anii trecuți, mai exact fonduri pentru finanțarea firmelor mici și mijlocii care au o minimă vechime pe piață, deci nu pentru firmele nou înființate. Concret, ne referim la programe ca: Microindustrializare, Comerț, Internaționalizare, Femeia antreprenor, etc. De curând, pe website-ul oficial al MMACA, au fost postate propunerile de proceduri de implementare, pentru următoarele programe de finanțare de la bugetul de stat, proceduri pentru următoarele programe:

  1. Programul Microindustrializare – fonduri nerambursabile pentru făbricuțe și ateliere IMM – din propunerea de procedură, se observă că pentru apelul din 2019, în acest program se va aloca un buget de 22678000 lei. O sumă destul de mică, din care s-ar putea oferi finanțare pentru maximum 50 de firme, ținând cont că valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil acordat/beneficiar este de 450.000 de lei . Statistici: În anul 2018 bugetul programului a fost de 74 milioane de lei pentru program, bani care ajungeau pentru aproximativ 200 de firme beneficiare, și s-au înscris 606 firme. Concurența a fost mare, s-a obținut finanțare doar cu punctaj maxim de 100 de puncte din 100 posibile, cu asumarea creării a cel puțin 4 noi locuri de muncă, din rândul șomerilor/absolvenților/categoriilor defavorizate, și cu aport propriu de minimum 25%. Proiectul de procedură pe 2019 fiind în dezbatere publică, nu scriu momentan mai multe despre acest program, dar, dacă vreți să vedeți detalii despre ce se poate face prin acest program, citiți materialul pe care l-am scris în 2018: Microindustrilaizare 2018:100.000 euro, pentru mici fabrici ! Vezi toate detaliile
  2. Programul Comerț și Servicii 2019 – ajutoare de la stat pentru firme private – un alt program cu o concurență acerbă în anii trecuți, vine cu o propunere de buget de 15,39 de milioane de lei, credite de angajament, pentru deschiderea unui nou apel de proiecte în anul 2019. Și acest program are o alocare mult mai mică decât anul trecut, când bugetul total a fost de 50 de milioane, și dacă ținem cont că ajutorul nerambursabil pe acest program este de maxim 250.000 de lei/beneficiar, se observă că bugetul pe anul 2019 ar ajunge pentru doar 61 de firme, dacă toate ar accesa valoarea maximă a AFN-ului. Statistici: Anul trecut (2018) pe Programul Comerț și Servicii, banii ajungeau pentru aproximativ 200 de firme, iar concurența a fost una acerbă, fiind înscrise 1008 firme, din care doar un număr de 209 firme s-au calificat pentru finanțări nerambursabile de maximum 250.000 de lei de la stat. Din cele 1008 firme înscrise anul trecut, 859 au fost cu punctaj maxim de 100 de puncte din 100 posibile, și doar cei care și-au asumat crearea a cel puțin 6 noi locuri de muncă, și un aport propriu de minim 25% au avut șanse de calificare.
    Proiectul de procedură pentru COMERȚ 2019 fiind în dezbatere publică, momentan nu detaliez mai multe despre acest program, dar, dacă vreți să vedeți detalii despre ce se poate face prin acest program, citiți materialul pe care l-am scris în 2018: Vrei să primești 250.000 lei prin programul COMERȚ? Vezi aici ce trebuie să faci pentru șanse maxime!
  3. Programului ARTIZANAT ȘI MEȘTEȘUGURI 2019 – Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este de 890.000 lei.  Prin program, se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în Program. Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz), precum şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 2.000 lei. În limita sumei de 2000 lei beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 2.000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier, la AIMMAIPE de care aparţine. În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă. Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maximum 1.600 lei/beneficiar pentru maxim patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană. Despre acest program am mai scris in 2017, revin cu detalii si despre 2019 după ce apar noi detalii.
    În 2017 am scris asta: Se lansează programul de finanțare pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, 2017
  4. Programul EMPRETEC 2019 – cursuri gratis de antreprenoriat – În 2019 se alocă buget de 504.000 de lei pentru lansarea unei noi sesiuni în Programul UMCTAD/ EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltării IMM, conform proiectului de buget. În 2018, circa 100 de români au putut urma cursuri gratuite de antreprenoriat şi management, prin programul guvernamental EMPRETEC. Produsul de bază oferit participanţilor la Program a fost atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co , pe parcursul a 9 zile calendaristice.
  5. Programul Femeia Antreprenor – cursuri în străinătate și în țară – Programul national mutianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii are prevăzuți 1 milion de lei și în anul 2019. Anul trecut, 80 de femei de afaceri românce au putut urma cursuri de antreprenoriat în România, dar o parte dintre ele, și în străinătate, prin acest program. În 2018, destinațiile externe pentru femeile calificate la faza finală au fost Londra, Paris, Madrid și Roma.

Proiectele de procedură, aflate în dezbatere publică, pot fi descărcate de pe website-ul oficial al MMACA:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/