în data de 8 septembrie a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Ordonanța de Urgență privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul HORECA prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP” pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in,

Electric Up 100 de mii euro pentru panouri fotovoltaice si statii de incarcare

Prin programul de finanțare „ELECTRIC UP” se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în sistemul HORECA, în sumă maximă de 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Proiectul de investiții supus cererii de finanțare trebuie să conțină o putere instalată minimă de 27 kWp și minimum o stație de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Suma necesară implementării Programului este de maximum 476 milioane de lei în primul ciclu de finanțare, iar în procesul de implementare se va utiliza mecanismul decontării cererilor de plată.

De asemenea, se poate acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile, care va fi acordat beneficiarilor în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.