Programul Start-Up Nation Romania, prin care statul va acorda ajutor de minimis, celor care iși vor deschide o mică afacere în România. în suma maximă de 200.000 lei (aproximativ 44.000 euro), pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, este încă în dezbatere publică, deci încă nu au fost stabilite concret condițiile de acordare, grila de evaluare și data lansării – deci nu a fost întocmită procedura de implementare. Printre ultimele propuneri, se află următoarele:

Data estimată/propusă pentru lansare: 2 mai 2017

Mod de înscriere: pe 2 mai se va deschide o aplicație online, dar se vor putea face înscrieri și offline;

Termen de înscriere: aplicația va rămâne deschisă timp de 1 lună de zile (deci până în iunie 2017)

Principiul aplicat: dosarele vor fi finanțate în funcție de punctaj. NU “primul venit, primul servit”

Cine poate aplica: firme noi, înființate după data de 30 ianuarie 2017

Locuri de muncă ce trebuie create: varianta propusă este de: 1 loc de muncă pt. 100.000 lei, și minim 2 pt. 200.000 lei

Cheltuieli eligibile propuseechipamente, mașini (dar nu autoturisme), utilaje, instalații, aparatură, instrumente de măsură și control, software aferent, creare website, echipamente IT, mobilier, sisteme de protecție, instalații economisire energie, promovare (într-un anumit procent).

Salariisalariile vor fi eligibile, pentru o perioadă de șase luni

Chiria: chiria pentru spațiul de lucru va fi eligibilă, pentru o perioadă de șase luni

TVA: se discută posibilitatea ca această cheltuială să fie eligibilă

Modul de acordare a finanțării: banii vor fi primiți sub formă de cereri de plată

Plan de afaceri: ca și în orice program de finanțare, solicitanții vor trebui să întocmească un plan de afaceri, care să includă informații detaliate despre afacere, cum ar fi:  informații generale, viziunea strategia firmeu, resursele umane ce vor fi implicate, activitate curentă (dacă e cazul), prezentarea proiectului, analiza pieței, proiecții financiare, justificarea necesității finanțării proiectului, etc.

Grila de punctaj propusă:

1. Domeniul de activitate:

  • IT (Programare CAEN 6201) – 45 puncte
  • Producție – 40 puncte
  • Industrii creative (plus sănătate, educație) – 35 puncte
  • Servicii – 30 puncte
  • Comerț și alte activități – 25 puncte.

2. Crearea de locuri de muncă

  • Crearea unui loc de muncă suplimentar – 25 puncte

3. Categoria de angajati

  • 1 angajat defavorizat – 10 puncte
  • 2 angajați defavorizați – 20 puncteAbsolvenții din 2012 până în prezent sunt considerați defavorizați.

Limită de vârstă: NU există limită de vârstă pentru accesarea programului

Sunt eligibil dacă am avut PFA/I.I? – Da, prin înființarea unei firme noi, după 30.01.2017

Cei care au deja o firmă, pot fi eligibili? – Da, prin înființarea unei firme noi, după 30.01.2017, și pe alt cod CAEN decât cel în care activează cealaltă firmă.

Când apare procedura de implementare? Termenul estimat de finalizare al procedurii de implementare este 15 aprilie 2017.

ATENȚIE! Informațiile prezentate sunt doar la nivel de dezbatere publică, nu sunt informații oficiale finale, nefiind publicată procedura de implementare a programului.


Dacă doriți detalii sau ofertă de consultanță pentru accesarea programului Startup Nation Romania, vă rog să completați formularul de AICI: