Activitatile (codurile CAEN) NEELIGIBILE pe programul SRL-D sunt următoarele:

 1. intermedieri financiare şi asigurări:
  • 641 – Intermediere monetară
  • 642 – Activităţi ale holdingurilor
  • 643 – Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
  • 649 – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
  • 651 – Activităţi de asigurări
  • 652 – Activităţi de reasigurare
  • 653 – Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
  • 661 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
  • 662 – Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
  • 663 – Activitati de administrare a fondurilor
 2. tranzacţii imobiliare:
  • 681 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 682 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 683 – Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
 3. 920 – activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 4. producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
  • 110 – Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
  • 1200 – Fabricarea produselor din tutun
  • 2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei
  • 2051 – Fabricarea explozivilor
  • 4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
  • 4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
  • 4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:

 1. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 [1]:
 • 011 – Cultivarea plantelor nepermanente
 • 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
 • 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire
 • 014 – Creşterea animalelor
 • 015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
 • 016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
 • 017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
 1. activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi

 1. activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 2. ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 3. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN 2)
 • 051 – Extracţia cărbunelui superior
 • 052 – Extracţia cărbunelui inferior
 • 061 – Extracţia petrolului brut
 • 062 – Extracţia gazelor naturale
 • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
 • 0892 – Extracţia turbei
 • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
 • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
 1. ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

[1] Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură.

Cum poti obtine cei 10.000 de euro de la stat ? citește aici