UPDATE! Din februarie 2017, o mare parte din taxele de înființare pentru PFA și firme, de la Registrul Comerțului, au fost eliminate!

Totul despre înfiinţarea PFA

Una din marile nelămuriri ale celor care doresc să se autorizeze ca PFA, este aceea că nu ştiu dacă se pot autoriza pe mai multe domenii de activitate.PFA Această nelămurire am a avut-o şi eu, până când am demarat procedurile de autorizare şi am constatat că poţi activa ca PFA pe oricâte domenii doreşti, cu condiţia să ai dovada calificării profesionale pentru fieacare domeniu. De exemplu eu sunt autorizat pe 4 domenii de activitate.  Domeniile de activitate se aleg conform cu CAEN Rev. 2, care poate fi consultat AICI.

În principiu, demersurile pentru înfiinţarea PFA, durează 3 zile. După ce vă hotărâţi să vă autorizaţi ca PFA, primul pas este deplasarea la Oficiul Registrului Comerțului din Județul dumneavoastră. Lista completă a rețelei ORC, cu adresa sediului din fiecare județ, o puteţi consulta AICI.

În mare, actele necesare pentru înfiinţarea PFA sunt:

1)  copie după cartea de identitate, 2 exemplare, pe care scrieţi conform cu originalul, numele complet şi semnaţi,

2)  copie după diploma de studii/ atestate/ sau copie după cartea de muncă, pentru dovedirea calificării profesinale pentru domeniul/domeniile pentru care doriţi să vă autorizaţi.  Pe fiacare pagină trebuie scris conform cu originalul numele complet şi semnat. Toate diplomele şi calificările trebuie să fie în limba română.

3)  Act de proprietate pentru spaţiul unde va fi sediul profesional. Dacă nu aveţi act de proprietar, trebuie prezentat un contract de comodat între dumneavoastră şi titularul spaţiului. Contractul nu trebuie înregistrat la notariat, e suficient să fie semnat de ambele părţi. Un model de contract de comodat puteţi vedea AICI.

4)  În cazul în care locuiţi la bloc, şi doriţi ca sediul să fie în apartamentul în care locuiţi, va trebui să obţineţi acordul vecinilor de pe orizontală şi verticală (stânga – dreapta, sus – jos) şi al asociaţiei de propreitari, dacă există. De asemenea şi în cazul în care locuiţi la casă, care are perete comun cu un alt locatar, va trebui să obţineţi acordul acelui vecin.

5)  Documente/Formulare tip pe care le completaţi la Registrul Comerţului.

6)  Un dosar cu şină

Deci, actele necesare se împart în două categorii, astfel

1) –  acte/documente personale, cu care veniți de acasă și

2) – documente/formulare tip,  pe care le obţineţi de la Registrul Comerțului,  de la biroul de Informare Inițială, formulare care trebuie completate. Acestea se găsesc și online, astfel că se pot completa de acasa, dar ar fi mai bine să le completaţi la ORC, pentru a evita eventualele greşeli de completare.

Dacă mergeţi pregătiţi cu toate actele şi totul decurge bine, se poate finaliza totul cu doar două vizite la Oficiu Registrului Comeţului – una în care depuneți actele și alta în care veţi ridica autorizația de funcționare şi certificatul constatator.

Costuri de înfiinţare PFA

Tarifele plătite către ORC, pentru înfiinţarea PFA sunt în total de 246 de lei, astfel:

1) 72 de lei Taxa de Verificare şi rezervare a denumirii firmei;

2) Apoi, după primirea dovezii de rezervare a denumirii, veţi mai achita 174 de lei.

Documente din partea Registrului Comerțului (cu link spre formulare):

Cu avizul din partea asociației de proprietari mergeți la cei 4 vecini sau câţi sunt, cu care împărțiți o latură a apartamentului – stânga, dreapta, sus, jos.

Cererea de verificare a disponibilității o atașați unei copii după buletin și unei chitanțe în valoare de 72 de lei pe care o obțineți de la Casieria din cadrul Registrului de Comerț și mergeți cu ea la ghișeul care se ocupă cu verificarea și rezervarea numelui firmei.

În cazul PFA, numele firmei va fi chiar numele dumneavoastră, urmat de sintagma “Persoană Fizică Autorizată”,  în formatul următor:

NUME PRENUME PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

După 30 de minute vi se va elibera o DOVADĂ privind disponibilitatea și rezervarea firmei, pe care o veți atașa la dosarul cu acte de depus.

În acest timp puteţi apela la biroul de asistență din cadrul Registrului de Comerț pentru a primi ajutor în redactarea celorlalte documente. Acest serviciu este contra cost , în jur de 20-30 de lei, şi este util pentru a fi siguri că documentele sunt completate corect. Dacă aveţi deja formulare completate de acasă, trebuie să așteptați de oră, până vi se eliberează  dovada rezervării denumirii firmei. 

Pe specimenul de semnături completați la FIRMA: NUME COMPLET PFA și la câmpul 1) din nou NUME COMPLET PFA + cod numeric, serie și nr. C.I., data eliberării și emitentul

*** Atenție: NU SEMNAŢI ! Acest lucru îl veți face ulterior în fața unui director al Registrului Comerțului.

Cu dosarul complet – mergeți la unul dintre ghișeele de depunere a acestora. De aici veți fi trimis la Casierie achitați restul taxelor – în valoare de 174 de lei – și vă veți întoarce cu chitanțele și cu una dintre copiile după buletin. De asemenea, aici veți semna și pe specimenul de semnătură.

Apoi dosarul dumneavoastră va ajunge la Registratură Intrări, de unde veți primi o chitanță cu care trebuie să reveniți în 2-3 zile lucrătoare pentru a ridica actele necesare funcționării PFA-ului.

După obţinerea CUI-ului şi a certificatului constatator, în termen de 15 zile aveţi obligaţia de a vă înregsitra la FISC.

Locuitorii din localităţile Lonea, Petrila, Petroşani, jud. Hunedoara, care doresc să se autorizeze ca PFA  au opţiunea de a nu se mai deplasa până la ORC Deva, deoarece în Petroşani funcţionează un birou al ORC, care preia toate cererile şi documentele necesare pentru înfiinţare. Aici, la biroul din  Petroşani se oferă şi asistenţa pentru completarea tuturor formularelor fără nicun cost. Singurul dezavantaj dacă depuneţi actele la Petroşani şi nu la Deva este că durează în jur de 3 săptămâni până veţi primi certificatul de înmatriculare şi autorizaţia de funcţionare, deoarece acest birou are un singur angajat, care in fiecare zi de luni a săptămânii merge la ORC Deva în vederea depunerii documentelor preluate şi astfel durează o săptămână să le preia documente, apoi în urmăatoarea săptămână le duce la Deva şi apoi după încă o săptămână le ridiă de la Deva. Oricum, este avantajos dacă vreţi să scăpaţi de 2 drumuri făcute la Deva.

Procedura de înregistrare, dacă depuneţi actele la Petroşani este următoarea:

1) Vă prezentaţi  la biroul  ORC din  Petroşani, (de marţi până vineri între orele 9-16) cu o copie de buletin, certificată conform cu originalul, asa cum am spus şi mai sus;

2) Completaţi cererea de verificare şi rezervare a disponibilităţii denumirii;

3) Achitaţi taxa de 72 de lei.

4) Tot acum puteţi solicita formularul care trebuie semnat de vecini, pentru a-l avea pregătit.

5) Apoi aveţi de asteptat o săptămână, până când vine dovada rezervării denumirii (O va aduce domnul de la ORC Petroşani în lunea din săptămâna următoare depunerii cererii).

6) În săptămâna următoare depunerii cererii (de marţi până vineri între orele 9-16), vă puteţi prezenta pentru ridicarea acelei dovezi şi depunerea celorlalte acte şi formulare (diplome, atestate, contract de comodat, acordul vecinilor, etc). Acum veţi achita şi restul de bani, adică 174 de lei.

7) Acum veţi avea de aşteptat două săptămâni, pentru că în lunea următoare vor ajunge actele la Deva, se vor analiza în jur de 3 zile, şi apoi vor fi aduse la Petroşani, de unde le veţi putea ridica, tot aşa de marţi până vineri.

După obţinerea CUI-ului şi a certificatului constatator, în termen de 15 zile aveţi obligaţia de a vă înregsitra la FISC.