Noi reguli pentru PFA si IIÎncepând cu data de 17 ianuarie 2017, persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale (II) urmează să aibă o serie de  limitări referitoare la clasele de activitate (coduri CAEN) pentru care pot obține autorizație și referitoare la numărul de angajați pe care-l pot avea PFA-urile sau II-urile. Aceste măsuri sunt incluse într-un act normativ publicat în Monitorul Oficial, în toamna anului trecut – este vorba despre Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 828 din 19 octombrie 2016 și va intra în vigoare în 90 de zile de la publicare, deci din data de 17 ianuarie 2017.

Care sunt modificările pentru PFA ?

  1. Persoanele fizice autorizate (PFA) pot obține autorizare pentru maximum cinci clase de activități prevăzute de Clasificarea activităților din economia națională (CAEN). Până anul acesta nu existau restricții în acest sens. Cei care sunt autorizati pentru mai mult de cinci clase CAEN vor trebui să se prezinte la Registrul Comerțului pentru modifiări.
  2. Persoanele fizice autorizate (PFA) vor avea și restricții privind numărul de  angajați,  de acum putând avea maximum trei angajați, astfel că „PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii”. (până anul acesta limita era de maximum 9 angajați)

Conform legii nr. 182/2016, rămâne neschimbat faptul că Persoanele fizice autorizate (PFA) pot să colaboreze cu alte entități: „În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice (…)”.

Care sunt modificările pentru II ?

  1. Conform noii legi, Intreprinderile Individuale (II) pot obține autorizare pentru maximum zece clase de activități prevăzute de Clasificarea activităților din economia națională (CAEN). Până anul acesta nu existau restricții în acest sens. Cei care sunt autorizati pentru mai mult de 10  clase CAEN vor trebui să se prezinte la Registrul Comerțului pentru modifiări.
  2. Intreprinderile Individuale (II) vor avea și acestea restricții privind numărul de  angajați,  de acum putând avea maximum 8 angajați (“terțe perosane”). Până anul acesta ne existau limitări în acest sens, pentru II.

În cât timp trebuie operate modificările la Registrul Comerțului?

Legea nr. 182/2016 intră  în vigoare  începând cu data de  17 ianuarie 2017. În acest sens, documentul prevede că, în cel mult doi ani de la intrarea sa în vigoare. Legea spune așa:

„În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de activități incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1) (cinci clase de activități, pentru PFA – n. red.), respectiv art. 24 alin. (1) (zece clase de activități, pentru II – n. red.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 (…),  solicită oficiului registrului comerțului competent modificarea, în mod corespunzător, a mențiunilor din registrul comerțului referitoare la obiectul de activitate”

Astfel, începând de astăzi, PFA,  și II se vor putea prezenta la Registrul Comerțului pentru schimbarea formei de organizare. Iar modificarea mențiunilor referitoare la obiectul de activitate și emiterea noilor certificate de înregistrare se vor face în mod gratuit.

Ce se întâmplă dacă modificările prevăzute nu se aplică în termen de 2 ani?

În cazul în care termenul de doi ani prevăzut de lege pentru operarea modificărilor necesare nu se va respecta PFA -urile și II vor fi radiate de către reprezentanții Registrului Comerțului. Legea nr. 182/2016 spune așa:

„În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) (17 ianuarie 2019 – n. red.), oficiul registrului comerțului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale care nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la alin. (1) (modificarea obiectului de activitate – n. red.). Transferul drepturilor și obligațiile din patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, potrivit legii, se realizează cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale”.