Ultimele informații despre Programul Start-Up Nation Romania – update 8 aprilie 2017!

NOU! Va fi eligibilă și achiziția de spații de lucru/prestări servicii și TVA eligibilă pentru firmele neplătitoare de TVA!

Programul Start-Up Nation Romania, prin care statul va acorda ajutor de minimis, celor care iși vor deschide o mică afacere în România. în suma maximă de 200.000 lei (aproximativ 44.000 euro), pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, este încă în dezbatere publică, deci încă nu au fost stabilite concret condițiile de acordare, grila de evaluare și data lansării – deci nu a fost întocmită procedura de implementare. Printre ultimele propuneri, se află următoarele:

Data estimată/propusă pentru lansare: luna  mai 2017 (data de 2 mai nu mai este certă)

Mod de înscriere: în luna mai se va deschide o aplicație online! Conform ultimelor informatii inscrierea se va face doar ONLINE, NU se vor face si inscrieri offline cum s-a propus initial;

Termen de înscriere: aplicația va rămâne deschisă timp 15 zile (nu 1 lună cum se prevedea inițial) si se va putea prelungi cu inca 15 zile in cazul in care bugetul pe 2017 nu se va epuiza

Principiul aplicat: dosarele vor fi finanțate în funcție de punctaj. NU “primul venit, primul servit”

Cine poate aplica: firme noi, înființate după data de 30 ianuarie 2017

Locuri de muncă ce trebuie create: varianta propusă este de: minimum 1 loc de muncă pentru suma de 200.000 de lei

Cheltuieli eligibile propuseechipamente, mașini (dar nu autoturisme), utilaje, instalații, aparatură, instrumente de măsură și control, software aferent, creare website, echipamente IT, mobilier, sisteme de protecție, instalații economisire energie, promovare (într-un anumit procent).

Salariisalariile vor fi eligibile, pentru o perioadă de maximum șase luni sau 1 an (încă nu se știe concret) , plafonate la salariul mediu brut pe tara. Locurile de munca si salariile trebuie mentinute timp de 2 ani.

Spațiu: va fi eligibilă și achiziția de spații de lucru/prestări servicii

Chiria: chiria pentru spațiul de lucru va fi eligibilă, pentru o perioadă de șase luni sau 1 an (încă nu se știe concret)

TVA: eligibilă pentru firmele neplătitoare de TVA!

Construcția și/sau amenajarea sediului/spatiului NU va fi eligibilă!

Modul de acordare a finanțării: banii vor fi primiți sub formă de cereri de plată

Plan de afaceri: ca și în orice program de finanțare, solicitanții vor trebui să întocmească un plan de afaceri, care să includă informații detaliate despre afacere, cum ar fi:  informații generale, viziunea strategia firmeu, resursele umane ce vor fi implicate, activitate curentă (dacă e cazul), prezentarea proiectului, analiza pieței, proiecții financiare, justificarea necesității finanțării proiectului, etc.

Grila de punctaj propusă:

1. Domeniul de activitate:

  • IT (Programare CAEN 6201) – 40 puncte
  • Producție – 40 puncte
  • Industrii creative (plus sănătate, educație) – 35 puncte
  • Servicii – 30 puncte
  • Comerț și alte activități – 25 puncte.

2. Crearea de locuri de muncă

  • Crearea unui loc de muncă suplimentar (in afara de cel obligatoriu) – 20 puncte

3. Categoria de angajați

  • 1 angajat defavorizat/absolvent după anul 2012 – 20 puncte
  • 2 angajați defavorizati/absolventi după anul 2012 – 25 puncte

*Notă – persoanele defavorizate sunt cele definite conform HG 799 din 2014 (vezi ART. 3 din HG 799). Puteți descărca/citi HG 799 din 2014 AICI 

Explicație:

Caz 1: dacă creați 1 singur loc de muncă pentru o persoană care nu este nici absolvent după 2012 si nici defavorizată, nu se primesc puncte la acest criteriu. Dacă acea persoană este absolvent după 2012 sau defavorizat – se primesc 20 de puncte.

Caz 2: dacă creați 2 locuri de muncă, din care doar o persoană este absolvent după 2012 sau defavorizată, se primesc puncte astfel: 20 de puncte (pt. ca se creaza 1 loc suplimentar) + 20 de puncte pentru persoana absolventa/defavorizată = deci se obtin 40 de puncte la acest criteriu.

Caz 3: dacă creați 2 locuri de muncă, din care ambele persoane sunt absolvente după 2012 sau defavorizate, se primesc puncte astfel: 20 de puncte (pt. ca se creaza 1 loc suplimentar) + 25 de puncte pentru 2 persoane absolvente/defavorizate = deci se obtin 45 de puncte la acest criteriu.

Limită de vârstă: NU există limită de vârstă pentru accesarea programului

Sunt eligibil dacă am avut PFA/I.I? – Da, prin înființarea unei firme noi, după 30.01.2017

Cei care au deja o firmă, pot fi eligibili? – Da, prin înființarea unei firme noi, după 30.01.2017, și pe alt cod CAEN decât cel în care activează cealaltă firmă.

Când apare procedura de implementare? Termenul estimat de finalizare al procedurii de implementare este 15 aprilie 2017.

ATENȚIE! Informațiile prezentate sunt doar la nivel de dezbatere publică, nu sunt informații oficiale finale, nefiind publicată procedura de implementare a programului.


Dacă doriți detalii sau ofertă de consultanță pentru accesarea programului Startup Nation Romania, vă rog să completați formularul de AICI: